Werkwijze

Traject

We starten met een vrijblijvend en kosteloos oriëntatiegesprek, waarin we globaal jouw hulpvraag verkennen, we kijken of ik je hierin kan begeleiden en wat hierin de beste aanpak is: therapie of coaching. Gaat het om relatieproblemen, dan komen jullie met zijn tweeën naar het oriëntatiegesprek.

Besluiten we een therapie- of coachingstraject te starten, dan doen we dat op basis van een begeleidingsovereenkomst die we bij de start van het traject doornemen, invullen en ondertekenen. In geval van partnerrelatie coaching ondertekenen beide partners de overeenkomst. In deze overeenkomst staan de belangrijkste rechten en plichten (zoals geheimhouding, dossiervorming, etc.) die gedurende het traject voor ons van toepassing zijn. De behandelovereenkomst is gericht op het type traject en opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de beroepsverenigingen waar ik als therapeut en coach lid van ben. Wil je alvast precies weten wat er in staat? Je kunt de overeenkomsten hier inzien:
Therapie overeenkomst
Coaching overeenkomst
Partnerrelatie coaching overeenkomst

Aan het begin van het traject bepalen we aan welke hulpvragen we gaan werken en welke doelen we met het traject willen bereiken.
We werken zowel probleem- als oplossingsgericht, waarbij je de in de sessies geleerde inzichten zelf tussen de sessies door in de praktijk brengt. Regelmatig bespreken we de voortgang en kijken we of we met het traject nog op de goede weg zitten.

Bij partnerrelatie coaching komen de partners samen naar de sessies en aan het begin van het traject ook een keer ieder apart.
Bij stress- en burn-out coaching kunnen werkgever en/of bedrijfsarts over de voortgang van het traject op de hoogte gehouden worden. Dat gebeurt alleen met toestemming van de cliënt.

Een traject is afgestemd op de cliënt en zijn/haar hulpvraag en duurt zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. In de praktijk komt dat neer op gemiddeld 5 tot 15 sessies. Een sessie duurt ongeveer 75 minuten en vindt eens in de week of eens in de twee weken plaats.

Kwaliteit

In het traject staan vertrouwen en geheimhouding voorop. Alle gesprekken zijn dan ook strikt vertrouwelijk.

Ik ben als geaccrediteerd coach en therapeut aangesloten bij de onderstaande beroepsorganisaties en verbind me aan de ethische gedragscodes en klachtregelingen van deze organisaties.

  • Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO;
  • European Mentoring & Coaching Council, EMCC;
  • Vereniging van Integraal Therapeuten, VIT;
  • European Association for Psychotherapy, EAP;
  • Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland;
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, RBCZ;
  • Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

Mijn doel is om je optimaal te begeleiden. Mochten er in onze samenwerking toch onverhoopt misverstanden ontstaan, dan proberen we hier uiteraard in goed overleg een oplossing voor te vinden. Mocht dit onvoldoende blijken te zijn, dan kun je je met een klacht wenden tot de NOBCO of de VIT, afhankelijk of het om coaching of therapie gaat. Als therapeut val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Ook ben ik als therapeut ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en val ik onder hun tuchtrecht.

Ik hecht een groot belang aan jouw privacy en vind het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan. In mijn Privacyverklaring lees je hier meer over.