Therapie en coaching

Waar heb je last van en wil je aanpakken?

Als therapeut en coach begeleid en behandel ik cliënten met de volgende klachten:

I

stress en burn-out

Onrustgevoelens, overspannenheid, slapeloosheid, piekeren, psycho-somatische klachten zoals hoofdpijn en buikpijn, altijd moe, lusteloos en andere aan stress gerelateerde klachten.

I

Angst en dwang

Faalangst en onzekerheid, paniekaanvallen, sociale angst, angst voor ziekten en andere angsten, dwanghandelingen, trauma’s.

I

Stemmingsproblemen

Sombere en depressieve gevoelens, gebrek aan zingeving, rouw en verlies en andere gemoedsproblemen.

I

Relatieproblemen

Partnerrelatieproblemen, problemen in de omgang met collega’s, leidinggevenden, gezinsleden en andere voor jou belangrijke personen.

Therapie en coaching voor meer balans in je leven

Therapie en coaching helpen je in beweging te komen en dat aan te pakken waar je in vast loopt. Zo kun je veranderen, zodat jij je beter gaat voelen en jezelf kunt zijn in relatie tot je naasten.

Therapie gaat over jouw binnenwereld, hoe jij de dingen van binnen ervaart en coaching gaat over jouw buitenwereld, hoe jij de dingen doet. Soms zijn bepaalde problemen met coaching alleen niet op te lossen en is ook therapie nodig.

 

Een integratieve aanpak

Als therapeut en coach ga ik integratief te werk. Dat betekent dat ik in mijn werk verschillende methoden integreer en afstem op jouw specifieke hulpvraag.

Centraal in mijn aanpak staat jouw beleving van de probleemsituatie en hoe je jouw beleving positief kunt veranderen. Door open te staan voor wat zich in jou van binnen aandient, mobiliseer je jouw innerlijke hulpbronnen en probleemoplossend vermogen en ben je in staat onbewuste blokkades aan te pakken.

 

Als therapeut en coach heb ik mij gespecialiseerd in  de volgende behandelingen.

Integratieve psycho- en hypnotherapie

Merk je dat je steeds weer tegen hardnekkige en belemmerende gevoelens en gedachten aanloopt dan kan integratieve psycho-/hypnotherapie je helpen hierin verandering te brengen.

EMDR

EMDR helpt bij het verwerken van traumatische ervaringen uit het verleden. Daarmee verdwijnen of verminderen klachten die je als gevolg van deze traumatische ervaringen hebt ontwikkeld.

Stress- en burn-out coaching

Onder stress kun je presteren, maar als stress chronisch wordt, dan raak je opgebrand. Stress en burn-out coaching richt zich op lichamelijk en mentaal herstel van chronische stress en burn-out klachten.

Personal coaching

Personal coaching richt zich op hoe jij de dingen aanpakt en hoe je het anders zou willen doen. De focus ligt dus op het aanleren van nieuw gedrag, zodat jij je beter voelt in de dingen die je doet in relatie tot je naasten.

Hoe ziet een traject eruit?

We starten met een vrijblijvend en kosteloos oriëntatiegesprek, waarin we globaal jouw hulpvraag verkennen en we kijken of ik je hierin kan begeleiden en wat dan de beste aanpak is. Gaat het om relatieproblemen dan komen jullie met zijn tweeën naar het oriëntatiegesprek.

Besluiten we een therapie- of coachingstraject te starten, dan doen we dat op basis van een begeleidingsovereenkomst die we bij de start van het traject doornemen, invullen en ondertekenen. In deze overeenkomst staan de belangrijkste rechten en plichten (zoals geheimhouding, dossiervorming, etc.) die gedurende het traject voor ons van toepassing zijn.

Aan het begin van het traject bepalen we aan welke hulpvragen we gaan werken en welke doelen we met het traject willen bereiken.
We werken zowel probleem- als oplossingsgericht, waarbij je de in de sessies geleerde inzichten zelf tussen de sessies door in de praktijk brengt. Regelmatig bespreken we de voortgang en kijken we of we met het traject nog op de goede weg zitten.

Afhankelijk van de hulpvraag bestaat een traject uit 5 tot 15 sessies. Een sessie duurt ongeveer vijf kwartier en vindt eens in de week of eens in de twee weken plaats.

Kwaliteit

In het traject staan vertrouwen en geheimhouding voorop. Alle gesprekken zijn dan ook strikt vertrouwelijk. Als geaccrediteerd coach en therapeut verbind ik me aan de richtlijnen en ethische gedragscodes van de beroepsorganisaties waar ik lid van ben.

Mijn doel is om je optimaal te begeleiden. Mochten er in onze samenwerking toch onverhoopt misverstanden ontstaan, dan proberen we hier uiteraard in goed overleg een oplossing voor te vinden. Mocht dit onvoldoende blijken te zijn, dan kun je je met een klacht wenden tot de geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).

 

Tarieven

Een oriëntatiegesprek is zonder kosten en vrijblijvend en duurt ongeveer drie kwartier.

Voor particulieren gelden de onderstaande tarieven. De bedragen zijn per sessie en zijn vrijgesteld van BTW. Een sessie duurt ongeveer vijf kwartier (75 minuten).

Therapie: € 95,-.
Relatietherapie: € 95,-
Coaching: € 95,-.

Heb je naast je basiszorgverzekering een aanvullende verzekering? De kosten voor individuele therapie (psychosociale hulpverlening) worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering vergoed. Dit gaat niet ten koste van je Eigen Risico.
Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. In sommige gevallen kan coaching wel worden vergoed door de werkgever voor uitvalpreventie en competentieontwikkeling. Moet je rondkomen van een minimaal inkomen en worden de sessies niet vergoed? Overleg dan met mij over de mogelijkheden van een aangepast tarief.

Voor organisaties/werkgevers geldt de onderstaande richtprijs per sessie van 75 minuten (vrijgesteld van BTW). Het definitieve tarief is afhankelijk van de aard van de opdracht en wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Coaching zakelijk: € 105,-.

Elke verandering begint met een eerste stap