Tarieven

Een oriëntatie/kennismakingsgesprek is zonder kosten en vrijblijvend en duurt ongeveer 45 minuten.

Voor particulieren geldt vanaf 1 januari 2020 het onderstaande tarief voor therapie en coaching. De sessies zijn vrijgesteld van BTW.
Individuele therapie/relatie therapie/coaching:
                €   95,-  per sessie van ongeveer 75 minuten.
                (dit komt overeen met een uurtarief van € 76,- per uur)

Heb je naast je basiszorgverzekering een aanvullende verzekering? De kosten voor individuele therapie (psychosociale hulpverlening) worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering vergoed. Dit gaat niet ten koste van je Eigen Risico.
Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. In sommige gevallen kan coaching wel worden vergoed door de werkgever voor uitvalpreventie en competentieontwikkeling.
Moet je rondkomen van een minimaal inkomen en worden de sessies niet vergoed? Overleg dan met mij over de mogelijkheden van een aangepast tarief.

Voor organisaties/werkgevers geldt vanaf 1 januari 2020 de onderstaande richtprijs per sessie van 75 minuten. De sessies zijn vrijgesteld van BTW. Het definitieve tarief is afhankelijk van de aard van de opdracht en wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
Coaching zakelijk:                                                                                                                            € 110,- per sessie van ongeveer 75 minuten.                                                            (dit komt overeen met een uurtarief van € 88,- per uur)