Tarieven

Een oriëntatie/kennismakingsgesprek is zonder kosten en vrijblijvend en duurt ongeveer 45 minuten.

Voor particulieren gelden de onderstaande tarieven. De bedragen zijn per sessie. Een sessie duurt ongeveer 75 minuten.
Therapie:                             €   85,-.    Therapie is vrijgesteld van BTW.
Coaching:                            €   85,- (excl. BTW)   =   € 102,85 (incl. 21% BTW).
Partnerrelatie coaching:    €   85,- (excl. BTW)   =   € 102,85 (incl. 21% BTW).

Heb je naast je basiszorgverzekering een aanvullende verzekering? De kosten voor individuele therapie (psychosociale hulpverlening) worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering vergoed. Dit gaat niet ten koste van je Eigen Risico.
Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. In sommige gevallen kan coaching wel worden vergoed door de werkgever voor uitvalpreventie en competentieontwikkeling.
Moet je rondkomen van een minimaal inkomen en worden de sessies niet vergoed? Overleg dan met mij over de mogelijkheden van een aangepast tarief.

Voor organisaties/werkgevers geldt de onderstaande richtprijs per sessie van 75 minuten. Het definitieve tarief is afhankelijk van de aard van de opdracht en wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
Coaching zakelijk:              € 120,- (excl. BTW)   =   € 145,20 (incl. 21% BTW).