Klachtenregeling

In het traject staan vertrouwen en geheimhouding voorop. Alle gesprekken zijn dan ook strikt vertrouwelijk.
Ik ben als geaccrediteerd coach en therapeut aangesloten bij de onderstaande beroepsorganisaties en verbind me aan de ethische gedragscodes en klachtregelingen van deze organisaties.

  • Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO;
  • European Mentoring & Coaching Council, EMCC;
  • Vereniging van Integraal Therapeuten, VIT;
  • Nederlands Verbond voor ECP-houders, NVECP;
  • European Association for Psychotherapy, EAP;
  • Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland;
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, RBCZ;
  • Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

Mijn doel is om je optimaal te begeleiden. Mochten er in onze samenwerking toch onverhoopt misverstanden ontstaan, dan proberen we hier uiteraard in goed overleg een oplossing voor te vinden. Mocht dit onvoldoende blijken te zijn, dan kun je je met een klacht wenden tot de NOBCO of de VIT, afhankelijk of het om coaching of therapie gaat.

Klacht in verband met therapie

Voor een klacht in verband met therapie kun je je wenden tot de VIT: www.vit-therapeuten.nl . De VIT is aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie: SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). De SCAG stelt een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan die met jou en mij aan een oplossing van de klacht gaat werken. Leidt dit voor jou niet tot een bevredigende oplossing, dan kun je de klacht aan de SCAG verbonden geschillencommissie voorleggen. Een en ander conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt er ook voor kiezen om jouw klacht niet bij de VIT in te dienen, maar bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg TCZ: www.tcz.nu .

Klacht in verband met een coaching

Voor een klacht in verband met coaching kun je je wenden tot de klachtencommissie van de NOBCO: www.nobco.nl .