EMDR

Voor welke klachten wordt EMDR ingezet?

EMDR helpt bij het verwerken van traumatische ervaringen uit het verleden. Daarmee verdwijnen of verminderen klachten die je als gevolg van het trauma hebt ontwikkeld, zoals:

 • Prikkelbaarheid
 • Slapeloosheid
 • Concentratieproblemen
 • Nachtmerries
 • Schrikreacties
 • Angst en andere emotionele problemen.

EMDR helpt ook bij diverse angstklachten, zonder dat daar een traumatische ervaring de oorzaak van is. Het gaat dan om irreële angsten, zoals:

 • Angst voor ernstige ziekten (smetvrees)
 • Sociale angst
 • Pleinvrees
 • Claustrofobie
 • Hoogtevrees
 • Vlieg- en rijangst
 • Angst voor enge dieren en andere angsten.

Wat is EMDR?

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desentization and Reprocessing’ en betekent letterlijk: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Tijdens een EMDR-sessie focus je op de nare ervaring en worden je zintuigen afwisselend links en rechts gestimuleerd. Dat laatste gebeurd door afwisselend je ogen van links naar rechts te bewegen, links-rechts klikjes via een koptelefoon te horen en zachte tikjes op je linker en rechter knie te voelen. Hierdoor worden beurtelings je beide hersenhelften gestimuleerd en komt er een verwerkingsproces op gang. Daardoor zullen de nare ervaringen hun kracht en emotionele lading verliezen.

Hoe EMDR precies werkt wordt nog onderzocht. Dat deze therapie succesvol is bij de behandeling van trauma’s bij volwassenen is met verschillende wetenschappelijke onderzoeken duidelijk aangetoond.

Een EMDR-traject loopt volgens een strak protocol en vraagt meestal om meerdere sessies, die om de week plaatsvinden. Afhankelijk van de aard van de klachten kan het nodig zijn het EMDR-traject met integratieve psychotherapie te bekrachtigen.

Ik ben als EMDR master Practitioner aangesloten bij de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland. Deze netwerkorganisatie vertegenwoordigt therapeuten die voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van EMDR-behandelingen. Meer informatie over de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland vind je hier.