EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Voor welke klachten?

EMDR helpt bij het verwerken van traumatische ervaringen uit het verleden. Daarmee verdwijnen of verminderen klachten die je als gevolg van het trauma hebt ontwikkeld, zoals:

 • Prikkelbaarheid en onrustgevoelens
 • Slapeloosheid
 • Concentratieproblemen
 • Nachtmerries
 • Flashbacks
 • Schrikreacties
 • Angst en andere eomotionele problemen.

EMDR helpt ook bij diverse angstklachten, zonder dat daar een traumatische ervaring de oorzaak van is. Het gaat dan om irreële angsten, zoals:

 • Angst voor ernstige ziekten (smetvrees)
 • Sociale angst
 • Pleinvrees
 • Claustrofobie
 • Hoogtevrees
 • Vlieg- en rijangst
 • Angst voor enge dieren en andere angsten.

Wat is EMDR?

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desentization and Reprocessing’ en betekent letterlijk: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Tijdens een EMDR-sessie focus je op de nare ervaring en worden je zintuigen afwisselend links en rechts gestimuleerd. Dat laatste gebeurd door afwisselend je ogen van links naar rechts te bewegen, links-rechts klikjes via een koptelefoon te horen en zachte tikjes op je linker en rechter knie te voelen. Hierdoor worden beurtelings je beide hersenhelften gestimuleerd en komt er een verwerkingsproces op gang. Daardoor zullen de nare ervaringen hun kracht en emotionele lading verliezen.

Ben je benieuwd of EMDR iets voor je is?