Therapie-/coach overeenkomst

Besluiten we een therapie- of coachingstraject te starten, dan doen we dat op basis van een begeleidings-/behandelovereenkomst die we bij de start van het traject doornemen, invullen en ondertekenen. In geval van partnerrelatie coaching ondertekenen beide partners de overeenkomst. In deze overeenkomst staan de belangrijkste rechten en plichten (zoals geheimhouding, dossiervorming, etc.) die gedurende het traject voor ons van toepassing zijn. De overeenkomst is gericht op het type traject en opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de beroepsverenigingen waar ik als therapeut en coach lid van ben. Wil je alvast precies weten wat er in staat? Je kunt de overeenkomsten hieronder inzien: