Therapie en coaching

Therapie en coaching helpen je in beweging te komen en dat aan te pakken waar je in vast loopt. Zo kun je veranderen, zodat jij je beter voelt in wie je bent en wat je doet.

In coaching richten we ons op hoe jij de dingen aanpakt en hoe je het anders zou willen doen. Coaching ondersteunt je dus bij gedragsverandering en het aanleren van vaardigheden. Merk je dat je steeds weer tegen dezelfde hardnekkige en belemmerende gedachten en gevoelens aan loopt, dan kan psycho-sociale therapie je helpen hierin verandering te brengen. In therapie gaan we dus dieper en richten ons op onbewuste patronen en emoties, om die te herkennen, te erkennen en aan te pakken.

Therapie gaat over jouw binnenwereld, hoe jij de dingen van binnen ervaart en coaching gaat over jouw buitenwereld, hoe jij de dingen doet. Soms zijn bepaalde problemen met coaching alleen niet op te lossen en is ook therapie nodig. Het doel van therapie en coaching is dat jij weer in balans komt en je zelf kan zijn in relatie tot je naasten.