Tarieven

Een oriëntatiegesprek is gratis en vrijblijvend.

  • De kosten voor individuele therapie/coaching bedragen € 75,- (excl. BTW) per sessie. Therapie is vrijgesteld van BTW. Coaching is BTW-plichtig (21%).
  • De kosten voor partner-relatie coaching bedragen eveneens € 75,- (excl. BTW) per sessie (dus € 37,50 per partner). Partner-relatie coaching is BTW-plichtig (21%).

Heb je naast je basiszorgverzekering een aanvullende verzekering? De kosten voor individuele therapie (psychosociale hulpverlening) worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering vergoed. Dit gaat niet ten koste van je Eigen Risico.

Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. In sommige gevallen kan coaching wel worden vergoed door de werkgever voor uitvalpreventie en competentieontwikkeling.

Moet je rondkomen van een minimaal inkomen en worden de sessies niet vergoed? Overleg dan met mij over de mogelijkheden van een aangepast tarief.