Tarieven

Een oriëntatiegesprek is zonder kosten en vrijblijvend.

  • De kosten voor individuele therapie bedragen € 75,- per sessie (vrijgesteld van BTW).
  • De kosten voor individuele coaching bedragen € 90,75 per sessie (inclusief 21% BTW).
  • De kosten voor partner-relatie coaching bedragen eveneens € 90,75 per sessie (inclusief 21% BTW).

Heb je naast je basiszorgverzekering een aanvullende verzekering? De kosten voor individuele therapie (psychosociale hulpverlening) worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering vergoed. Dit gaat niet ten koste van je Eigen Risico.

Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. In sommige gevallen kan coaching wel worden vergoed door de werkgever voor uitvalpreventie en competentieontwikkeling.

Moet je rondkomen van een minimaal inkomen en worden de sessies niet vergoed? Overleg dan met mij over de mogelijkheden van een aangepast tarief.