Kwaliteit

In het traject staan vertrouwen en geheimhouding voorop. Alle gesprekken zijn dan ook strikt vertrouwelijk.

Ik ben als geaccrediteerd coach en therapeut aangesloten bij de onderstaande beroepsorganisaties en verbind me aan de ethische gedragscodes en klachtregelingen van deze organisaties.

  • Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO;
  • European Mentoring & Coaching Council, EMCC;
  • Vereniging van Integraal Therapeuten, VIT;
  • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie, NAP;
  • Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland;
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, RBCZ;
  • Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

Mijn doel is om je optimaal te begeleiden. Onze afspraken en doelen nemen we op in een behandelovereenkomst die we voorafgaand aan het traject samen doornemen, invullen en ondertekenen. Hierin staan ook de belangrijkste rechten en plichten (zoals geheimhouding, dossiervorming, etc.) die gedurende het traject voor ons van toepassing zijn. De behandelovereenkomst is gericht op het type traject (coaching of therapie) en overeenkomstig de richtlijnen van de betreffende beroepsvereniging (NOBCO, VIT).

Mochten er in onze samenwerking toch onverhoopt misverstanden ontstaan, dan proberen we hier uiteraard in goed overleg een oplossing voor te vinden. Mocht dit onvoldoende blijken te zijn, dan kun je je met een klacht wenden tot de NOBCO of de VIT, afhankelijk of het om coaching of therapie gaat. Als therapeut val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Ook ben ik als therapeut ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en val ik onder hun tuchtrecht.